Uczniowie klasy VII i VIII 26 września wzięli udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów (OMJ). Są to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym. Jest to jedyny konkurs matematyczny dający uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.
Cieszy nas, że nasi wychowankowie biorąc udział w tej olimpiadzie mogli zmierzyć się z matematycznymi zagadnieniami na tak wysokim poziomie, co przygotuje ich do nauki na kolejnych etapach edukacyjnych.