Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od I-VIII szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Cele konkursu to przedstawienie Unii Europejskiej oczami dzieci, w szczególności obecności Polski w Unii Europejskiej; podkreślenie wspólnych wartości i celów oraz pobudzenie dyskusji o przyszłości Europejczyków; ukazanie korzyści z członkostwa w strukturach UE; rozwijanie wśród uczniów zainteresowań w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej oraz motywowanie uczniów do rozwoju uzdolnień twórczych.

Technika pracy: dowolna, format pracy: A3.

Prace należy dostarczyć do Pani Katarzyny Helit do 21 maja 2024 r. Szczegóły znajdują się w regulaminie.