Dzieci z oddziałów przedszkolnych, miały okazję 21 lutego uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez Panią Agnieszkę oraz Panią Lucynę. Przedszkolaki słuchały opowiadania o bałwanku, wskazywały wartość logiczną zdań używając określeń: prawda/fałsz, tworzyły bałwanki z papieru, przygotowywały pożywienie dla ptaków oraz sprawdzały swoją celność rzutu poprzez wrzucanie szyszek do koszyka wiewiórki. Dziękujemy za wspaniale zorganizowane zajęcia.

Więcej zdjęć