Wykaz kadry pedagogicznej Szkole Podstawowej w Biedaczowie
w roku szkolnym 2019 / 2020

L. p. Nazwisko i imię Stanowisko, nauczany przedmiot
1. Panek Stanisław Dyrektor Szkoły
2. Banaś Elżbieta Wychowanie przedszkolne
3. Bieńkowski Radosław Edukacja dla bezpieczeństw
4. Burda Jadwiga Matematyka
5. Demusz Magdalena Religia
6. Dmitrowska-Kaduk Elżbieta Język polski
7. Grabarz Mariusz Informatyka
8. Helit Katarzyna Plastyka, muzyka, edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe
9. Jasic Marta Pedagog
10. Kołcz Katarzyna Matematyka, fizyka, przyroda
11. Łuszczak Lucyna Geografia, biologia
12. Majcher Agnieszka Język niemiecki
13. Mędrek Dorota Wiedza o społeczeństwie
14. Mołdoch Zofia Edukacja wczesnoszkolna
15. Pikor Alina Edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
16. Podobińska Anna Edukacja wczesnoszkolna
17. Ruchlewicz Bogusława Edukacja wczesnoszkolna
18. Sierżęga Halina Język polski
19. Sroczyk Ewelina Świetlica
20. Szewczyk Grażyna Chemia
21. Śliwa Jolanta Język angielski
22. Wawrzaszek Wojciech Wychowanie fizyczne, technika
23. Zagrobelny Janusz Historia