Wykaz kadry pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Biedaczowie
w roku szkolnym 2023 / 2024

L. p. Nazwisko i imię Stanowisko, nauczany przedmiot
1. Panek Stanisław Dyrektor Szkoły
2. Banaś Elżbieta Wychowanie przedszkolne
3. Burda Jadwiga Matematyka, zajęcia PPP
4. Buszta Halina Język polski, koło przedmiotowe
5. Grabarz Mariusz Informatyka, Robotyka
6. Helit Katarzyna Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, doradztwo zawodowe
7. Jasic Marta Pedagog szkolny, pedagog specjalny, zajęcia PPP, zajęcia rewalidacyjne
8. Kołcz Katarzyna Matematyka, fizyka, przyroda, zajęcia PPP, koło przedmiotowe
9 Kręcichwost Klaudia Psycholog szkolny
10. Łuszczak Lucyna Geografia, biologia, koło przedmiotowe
11. Majcher Agnieszka Język niemiecki
12. Marcinów Kinga Nauczyciel współorganizujący
13. Mędrek Dorota Wiedza o społeczeństwie
14. Miazga Barbara Nauczyciel współorganizujący, wychowanie przedszkolne
15. Mołdoch Zofia Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia PPP
16. Nowak Patrycja Wychowanie przedszkolne
17. Pikor Alina Edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
18. Podobińska Anna Wychowanie przedszkolne
19. Polak Krzyszrof Religia
20. Ruchlewicz Bogusława Edukacja wczesnoszkolna
21. Sienkiewicz Paulina Język angielski
22. Sroczyk Ewelina Świetlica, rytmika
23. Szewczyk Grażyna Chemia
24. Śliwa Jolanta Język angielski, zajęcia rewalidacyjne
25. Wawrzaszek Wojciech Wychowanie fizyczne, technika, informatyka
26. Zagrobelny Janusz Historia
27. Zając Katarzyna Logopedia
28. Żak Daniel Edukacja dla bezpieczeństwa