Spis treści

Uczniowie klasy VIII „A”
Szkoły Podstawowej w Biedaczowie
w roku szkolnym 2023 / 2024

Wychowawca klasy: mgr Katarzyna Kołcz

Lp. Nazwisko i imię
1. Brudniak Paweł
2. Burda Łucja Maria
3. Czerwonka Karolina Ewelina
4. Czerwonka Krzysztof
5. Giża Aneta Izabela
6. Więcław Patrycja Katarzyna
7. Żaba Mateusz