Konkurs plastyczny organizowany jest przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Biedaczowie.

Adresowany jest dla dzieci przedszkolnych i dla uczniów klas I-VIII.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wybraną przez siebie balladą Adama Mickiewicza.

Spośród zaproponowanych trzech ballad należy wybrać jedną i namalować obraz, który „przyjdzie do głowy” podczas czytania.

Zaproponowane ballady to:
„Pani Twardowska”
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-pani-twardowska.html 

„Świtezianka”
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switezianka.html

„Powrót taty”
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-powrot-taty.html

Technika i format pracy: dowolny
Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
Wszyscy autorzy prac otrzymają nagrody.

Prace należy dostarczyć do P. Katarzyny Helit do 13 czerwca 2023 r.