Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od I-VIII szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Cele konkursu to przedstawienie Unii Europejskiej oczami dzieci, w szczególności obecności Polski w Unii Europejskiej; podkreślenie wspólnych wartości i celów oraz pobudzenie dyskusji o przyszłości Europejczyków; ukazanie korzyści z członkostwa w strukturach UE; rozwijanie wśród uczniów zainteresowań w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej oraz motywowanie uczniów do rozwoju uzdolnień twórczych.

Technika pracy: dowolna, format pracy: A3.

Prace należy dostarczyć do Pani Katarzyny Helit do 21 maja 2024 r. Szczegóły znajdują się w regulaminie.

Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” jest zaproszeniem skierowanym do dzieci i młodzieży do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości, w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen.

Zasady uczestnictwa:Hasło konkursu: „Darujmy światu pokój”.
Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat.
Prace indywidualnych autorów. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
Ilość i format prac: maksymalnie 2 prace jednego autora w formacie A3 (42 x 29,7 cm). Prace nie mogą być podklejane ani oprawione.
Technika: malarstwo, pastel, rysunek, grafika oraz dowolne techniki płaskie, z wyłączeniem batiku i malarstwa na szkle.
Termin i miejsce składania prac: 18 czerwca 2024.
Prace należy składać do Pani Katarzyny Helit.
Regulamin konkursu

Biblioteka i Ośrodek Kultury w Biedaczowie zapraszają dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie plastycznym „W świecie bajek i wierszy Aleksandra Fredry”.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie jednej własnoręcznie namalowanej pracy plastycznej ilustrującej bajkę, wiersz Aleksandra Fredry - załączniku nr 1.
 2. Prace należy dostarczyć do P. Katarzyny Helit lub P. Eweliny Sroczyk do 22 maja 2024 r.
 3. Na rewersie pracy należy umieścić: imię i nazwisko autorki/autora pracy.
 4. Format pracy: dowolny.
 5. Technika pracy: dowolna.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu: 2 czerwca 2024 r. podczas akcji: „Zabierzmy dzieci z sieci”.
 7. Wszyscy autorzy prac otrzymają nagrody.

Załącznik nr 1 wiersze i bajki Aleksandra Fredry
Paweł i Gaweł - Aleksander Fredro (poezja.org)
https://wiersze.juniora.pl/fredro/fredro_b01.html
Małpa w kąpieli - Aleksander Fredro (poezja.org)
Bajka o sowie - Aleksander Fredro (poezja.org)
Koguty - Aleksander Fredro (poezja.org)
Trzeba by - Aleksander Fredro (poezja.org)

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych. Zachęcamy do udziału.
Regulamin 

Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku, Dział Historii Pożarnictwa.

Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5-13 lat.

Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, w rozmiarze nie mniejszym niż A-4 i nie przekraczającym formatu A-3, na jeden z poniższych tematów:

   1. UDZIAŁ STRAŻAKÓW W AKCJACH RATOWNICTWA DROGOWEGO I WODNEGO.
   2. JAK WYOBRAŻAM SOBIE OBECNĄ STRAŻ POŻARNĄ WALCZĄCĄ Z ŻYWIOŁEM OGNIA?

Prace konkursowe należy składać do 12 kwietnia 2024 r. u P. Katarzyny Helit.

Regulamin konkursu 2024 Oświadczenie RODO

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Śladami kultury” organizowanego przez Ośrodek Kultury w Hucisku.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie od 7 lat.

Uczestnik przesyła jedna fotografię za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zdjęcia konkursowe muszą być wykonane na terenie Gminy Leżajsk, a swoją tematyką powinny obejmować dokumentację gminny zjawisk kulturowych i jej śladów (zespół, budynek, rzeźba, krajobrazy, wydarzenia, itp.)

Zdjęcie powinno mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi.

Zdjęcie nie może być pobrane z jakiejkolwiek strony internetowej, musi być wykonane przez uczestnika konkursu

Termin konkursu: od 01.03. - 31.08.2024 r.

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej oraz Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piskorowicach.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która nie ukończyła 13 roku życia, zamieszkująca teren Gminy Leżajsk.

Tematem konkursu jest wyobrażenie sobie Ośrodka Kultury w Przyszłości (technika dowolna).

Termin wykonania pracy: 26 marca 2024 r.  Prace należy dostarczyć do P. Katarzyny Helit.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa.

Regulamin

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,
II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej, w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazujące sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Termin składania pracy: 03.04.2024 r.
Prace należy złożyć do Pani Katarzyny Helit.

Szczegółowe informacje znajdują się w linku

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym edycja 2023/2024

Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego, oraz udział we wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestr, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp.

Prace oceniane będą w następujących  grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII

Format pracy - dowolny

Technika – dowolna. Nie mogą być to prace przestrzenne.

Termin wykonania pracy: 24 stycznia 2024 r. (środa).

Prace należy dostarczyć do P. Katarzyny Helit.

Regulamin

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
XXIX LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Cele Konkursu:

 1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2024).
 2. Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
 3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
 4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
 5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
 6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.
 7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne). 

Kategorie prac:

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

 1. Film lub reportaż fotograficzny. Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.
 2. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych (np. rysunek, obraz, rzeźba, plakat) – szkoły ogólne.

Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:

 1. uczniowie szkół podstawowych klasy 1-6
 2. uczniowie szkół podstawowych klasy 7-8
 3. uczniowie szkół ponadpodstawowych

Kryteria oceniania:

 1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego.
 2. Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja.
 3. Poprawność językowa.
 4. Estetyka pracy.
 5. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.
 6. Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki i filmy bez podania źródła dyskwalifikują pracę.
 7. Preferowana jest tematyka mniej powszechna, niesztampowa, odkrywcza np. Kresów Wschodnich II RP po II wojnie światowej lub dotycząca NSZ/NZW.

 Parametry prac konkursowych:

 1. Prace powinny mieć także inny tytuł niż nazwa Konkursu.
 2. Filmy
  - nie mogą być dłuższe niż 7 min
  - Format plików filmowych: mov lub mp4 w formacie 16/9 lub 4/3.
 3. Reportaż fotograficzny
  od 5 do 11 zdjęć opowiadających spójną historię wydarzenia, osoby lub rzeczy.
  Format zdjęć do reportażu fotograficznego: dowolny z zachowaniem spójnej koncepcji całego reportażu.
  - Prace multimedialne należy przesyłać na pamięciach przenośnych.
 4. Prace plastyczne
  powinny być wykonane w formacie min. A3, maks. A2 techniką dowolną.
  Nie wolno niszczyć prac plastycznych przez zginanie.
  W przypadku rzeźb i figur przestrzennych nie obowiązuje ograniczenie formatu.
  Tylko prace wykonane ręcznie – bez użycia technik komputerowych.

Prace należy dostarczyć do P. Katarzyny Helit, do 21 marca 2024 r.

Regulamin konkursu