Biblioteka i Ośrodek Kultury w Biedaczowie zapraszają dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie plastycznym „W świecie bajek i wierszy Aleksandra Fredry”.

  1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie jednej własnoręcznie namalowanej pracy plastycznej ilustrującej bajkę, wiersz Aleksandra Fredry - załączniku nr 1.
  2. Prace należy dostarczyć do P. Katarzyny Helit lub P. Eweliny Sroczyk do 22 maja 2024 r.
  3. Na rewersie pracy należy umieścić: imię i nazwisko autorki/autora pracy.
  4. Format pracy: dowolny.
  5. Technika pracy: dowolna.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu: 2 czerwca 2024 r. podczas akcji: „Zabierzmy dzieci z sieci”.
  7. Wszyscy autorzy prac otrzymają nagrody.

Załącznik nr 1 wiersze i bajki Aleksandra Fredry
Paweł i Gaweł - Aleksander Fredro (poezja.org)
https://wiersze.juniora.pl/fredro/fredro_b01.html
Małpa w kąpieli - Aleksander Fredro (poezja.org)
Bajka o sowie - Aleksander Fredro (poezja.org)
Koguty - Aleksander Fredro (poezja.org)
Trzeba by - Aleksander Fredro (poezja.org)