„Nie trzeba być bogatym, 
aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi:
można mu podarować odrobinę czasu i uwagi”.
                                                     Dorothy Green             

Takim mottem kieruje się Szkolne Koło Wolontariatu, które zostało założone w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Biedaczowie na początku roku szkolnego 2017/2018. Tworzy go grupa uczniów klasy IV i VIII, którzy bezinteresownie i z ogromną życzliwością wyrażają chęć pomocy innym. Opiekunami koła są pani Katarzyna Kołcz i pani Magdalena Demusz.
Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.  Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka, nieśli bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje. Najlepszą zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowa podziękowania. Wolontariat stwarza szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni, wywierania wpływu na zmiany społeczne, zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości i ma wymiar edukacyjno – wychowawczy.