W galerii zawodów znajdziecie informacje o:

  • Zawodach Szkolnictwa Zawodowego, to znaczy zawodach, w których kształcenie odbywa się w technikach, branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych oraz w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych,
  • Grupach Zawodów, czyli grupach zawierających podobne do siebie zawody, do których przyporządkowano wszystkie zawody z aktualnej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS),
  • Kwalifikacjach Zawodowych, czyli kwalifikacjach nabywanych w ramach szkolnictwa zawodowego umożliwiających wykonywanie określonych zawodów.

Galeria Zawodów pomoże Ci:

  • dowiedzieć się, na czym polega praca w zawodzie, który Cię interesuje, lub do którego wykonywania masz predyspozycje;
  • dowiedzieć się jakie kwalifikacje musisz posiadać lub uzyskać, żeby wykonywać określony zawód;
  • dokonać odpowiedniego wyboru zawodu i ścieżki kształcenia.

W celu skorzystania z Galerii Zawodów kliknij w link: http://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html

Następnie wejdź w zakładkę Zawody Szkolnictwa Zawodowego, wyszukaj interesujące Cię zawody, zapoznaj się z kartami zawierającymi opisy zawodów, zdjęcia i filmy z nimi związane.