Kolorowanki dla dzieci z zawodami bawią i uczą. Kolorując dziecko poznaje nazwy zawodów i atrybuty związane z poszczególnymi zawodami. Edukacyjne kolorowanki sprawią dzieciom mnóstwo radości! Oprócz samego kolorowania, dzieci mogą narysować obok postaci przedmioty, które kojarzą im się z danym zawodem. Na przykład – u grafika komputerowego może pojawić się kartka, ołówek i myszka do komputera. Kolorowanki udostępnione są w celu zapoznania dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowania pożądanej postawy wobec pracy i edukacji, a także inicjowania i rozwijania zdolności oraz zainteresowań dzieci, czyli kształtowania postawy aktywnej, kreatywnej, otwartej na świat i ludzi.

Poniżej udostępniam linki z kolorowankami, gotowymi do wydrukowania: