Dnia 30 stycznia 2023 roku Podkarpacki Kurator Oświaty wydał Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 w województwie podkarpackim. 

Zachęcam wszystkich uczniów klas VIII do zapoznania się z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminami składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 w województwie podkarpackim do klas I publicznych:

  • czteroletnich liceów ogólnokształcących,
  • pięcioletnich techników,
  • trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
  • klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach.

Załącznik