Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Zdrowia 

Celem Konkursu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w współtworzenie kampanii społecznych na rzecz szkolnej i lokalnej społeczności, w tym swoich rówieśników z wykorzystaniem ich pasji, zainteresowań i umiejętności, a przez to rozpowszechnianie wiedzy wśród uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych na temat zdrowego stylu życia i jego wpływu na rozwój chorób nowotworowych. 

Tematem Konkursu jest promocja zdrowego stylu życia i jego pozytywnego wpływu na funkcjonowanie organizmu i stan zdrowia.  

„Zdrowa dieta, aktywność fizyczna, unikanie używek to klucze do długiego życia! Pokażcie co należy zrobić, aby właściwie dbać o zdrowie od najmłodszych lat.” 

Wykonanie Zadania Konkursowego polega na przygotowaniu i przekazaniu Organizatorowi Pracy Konkursowej, zgodnej z tematem Konkursu, w jednej ze wskazanych poniżej form: 

1) Piosenka z wideoklipem: 

a) minimalna długość trwania piosenki: 30 sekund, maksymalna 180 sekund,
b) technika wykonania wideoklipu dowolna: filmowa, animacja lub inna zaproponowana, 
c) plik musi zostać zapisany w formacie mp4 i dostarczony drogą elektroniczną na adres wskazany w § 4 ust. 11. 

2) Film: 

a) minimalna długość trwania filmu: 30 sekund, maksymalna 300 sekund,
b) plik musi zostać zapisany w formacie mp4 i dostarczony drogą elektroniczną na adres wskazany w § 4 ust. 11.

3) Komiks: 

a) powinien składać się z minimum 16 kadrów/ scenek historii,
b) dla zapewnienia odpowiedniej czytelności Organizator zaleca, aby w tekście wstawianym w dymki komiksu stosowane było pismo drukowane,
c) technika wykonania komiksu dowolna,
d) plik może zostać dostarczony zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną w formacie pdf., na adresy wskazane w § 4 ust. 11.

Termin wykonania zadania do 25 lutego 2024 r. 

Prace należy dostarczyć do pani Marty Jasic. 

Regulamin konkursu