Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
XXIX LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Cele Konkursu:

 1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2024).
 2. Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
 3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
 4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
 5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
 6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.
 7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne). 

Kategorie prac:

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

 1. Film lub reportaż fotograficzny. Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.
 2. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych (np. rysunek, obraz, rzeźba, plakat) – szkoły ogólne.

Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:

 1. uczniowie szkół podstawowych klasy 1-6
 2. uczniowie szkół podstawowych klasy 7-8
 3. uczniowie szkół ponadpodstawowych

Kryteria oceniania:

 1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego.
 2. Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja.
 3. Poprawność językowa.
 4. Estetyka pracy.
 5. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.
 6. Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki i filmy bez podania źródła dyskwalifikują pracę.
 7. Preferowana jest tematyka mniej powszechna, niesztampowa, odkrywcza np. Kresów Wschodnich II RP po II wojnie światowej lub dotycząca NSZ/NZW.

 Parametry prac konkursowych:

 1. Prace powinny mieć także inny tytuł niż nazwa Konkursu.
 2. Filmy
  - nie mogą być dłuższe niż 7 min
  - Format plików filmowych: mov lub mp4 w formacie 16/9 lub 4/3.
 3. Reportaż fotograficzny
  od 5 do 11 zdjęć opowiadających spójną historię wydarzenia, osoby lub rzeczy.
  Format zdjęć do reportażu fotograficznego: dowolny z zachowaniem spójnej koncepcji całego reportażu.
  - Prace multimedialne należy przesyłać na pamięciach przenośnych.
 4. Prace plastyczne
  powinny być wykonane w formacie min. A3, maks. A2 techniką dowolną.
  Nie wolno niszczyć prac plastycznych przez zginanie.
  W przypadku rzeźb i figur przestrzennych nie obowiązuje ograniczenie formatu.
  Tylko prace wykonane ręcznie – bez użycia technik komputerowych.

Prace należy dostarczyć do P. Katarzyny Helit, do 21 marca 2024 r.

Regulamin konkursu