Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,
II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej, w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazujące sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Termin składania pracy: 03.04.2024 r.
Prace należy złożyć do Pani Katarzyny Helit.

Szczegółowe informacje znajdują się w linku