Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym edycja 2023/2024

Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego, oraz udział we wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestr, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp.

Prace oceniane będą w następujących  grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII

Format pracy - dowolny

Technika – dowolna. Nie mogą być to prace przestrzenne.

Termin wykonania pracy: 24 stycznia 2024 r. (środa).

Prace należy dostarczyć do P. Katarzyny Helit.

Regulamin