Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej oraz Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piskorowicach.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która nie ukończyła 13 roku życia, zamieszkująca teren Gminy Leżajsk.

Tematem konkursu jest wyobrażenie sobie Ośrodka Kultury w Przyszłości (technika dowolna).

Termin wykonania pracy: 26 marca 2024 r.  Prace należy dostarczyć do P. Katarzyny Helit.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa.