Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku, Dział Historii Pożarnictwa.

Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5-13 lat.

Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, w rozmiarze nie mniejszym niż A-4 i nie przekraczającym formatu A-3, na jeden z poniższych tematów:

   1. UDZIAŁ STRAŻAKÓW W AKCJACH RATOWNICTWA DROGOWEGO I WODNEGO.
   2. JAK WYOBRAŻAM SOBIE OBECNĄ STRAŻ POŻARNĄ WALCZĄCĄ Z ŻYWIOŁEM OGNIA?

Prace konkursowe należy składać do 12 kwietnia 2024 r. u P. Katarzyny Helit.

Regulamin konkursu 2024 Oświadczenie RODO