W roku szkolnym 2020/2021 nasz placówka przystąpiła do projektu "Szkoła Myślenia Pozytywnego – komunikacja bez przemocy i mediacje w szkole". Głównym celem programu jest upowszechnienie zasad prawidłowej komunikacji oraz mediacji szkolnej i rówieśniczej w szkołach i placówkach oświatowych, jako metod rozwiązywania sporów i konfliktów oraz przeciwdziałania agresji i przemocy. Odbywa się to poprzez doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i rodziców. Program jest współfinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

W ramach programu uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach:

www.nvcwszkole.pl

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym.