Pedagog i pedagog specjalny: mgr Marta Jasic

  Godziny pracy
Poniedziałek 07:45 – 12:45  
Wtorek 08:00 – 14:00
Środa 08:00 – 11:00
Czwartek 11:15 – 12:45, 13:30 – 15:00
Piątek 07:50 – 11:50, 13:30 - 14:30

 

 

Szkoła realizuje rekomendowany program profilaktyczny

W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynamy w klasie IV realizację rekomendowanego programu profilaktycznego APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ.

Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pozytywnaedukacja.pl

 

Sytuacja związana z pandemią w naszym kraju, spowodowała wprowadzenie edukacji zdalnej. W wyniku tego rozwój społeczno-emocjonalny dzieci i młodzieży został zakłócony. Dbając o zdrowie psychiczne uczniów szkoła w roku 20221/2022 przystąpiła do kampanii „SZKOŁA-OD-NOWA”. Projekt ten pozwolił nam wypracować rozwiązania, które pomogły dzieciom i młodzieży wrócić do edukacji stacjonarnej po okresie przymusowej edukacji zdalnej. W ramach tej kampanii udostępniamy materiały, które pomogą dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom w powrocie do szkoły od nowa.

W ramach kampanii „Przytul dziecko” udostępniamy pakiet informacji skupiający się na aktywnościach integrujących rodzinę. Można w nim znaleźć propozycje wspólnych aktywności, jak również przepisy na masy plastyczne.

Życzymy integrującego czasu z dziećmi i mnóstwa zabawy.

Poradnia przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży do 21 r. życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej, do której nie jest wymagane skierowanie. Zgłosić się może do niej każdy, kto odczuwa potrzebę skorzystania z porady psychologa, psychoterapeuty. Wizyta jest bezpłatna w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku dziecka do 16 r. życia, na pierwszą konsultację zgłasza się rodzic.

Rejestracja telefoniczna pod nr: 17 785 12 40 / 609 556 224

W roku szkolnym 2020/2021 nasz placówka przystąpiła do projektu "Szkoła Myślenia Pozytywnego – komunikacja bez przemocy i mediacje w szkole". Głównym celem programu jest upowszechnienie zasad prawidłowej komunikacji oraz mediacji szkolnej i rówieśniczej w szkołach i placówkach oświatowych, jako metod rozwiązywania sporów i konfliktów oraz przeciwdziałania agresji i przemocy. Odbywa się to poprzez doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i rodziców. Program jest współfinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

W ramach programu uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach:

www.nvcwszkole.pl

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym.

Nasza szkoła dołączyło do kampanii społecznej #przytul dziecko.

Celem akcji jest uświadomienie wszystkim związku przytulania z rozwojem dziecka. Przytulanie, uściski, okazywanie ciepła to ważny element budowania
relacji rodzic – dziecko, zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa.

Kampania wpiera nauczycieli  i rodziców poprzez dostarczanie materiałów edukacyjnych poświęconych rozwojowi dziecka.

Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w kampanii. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

www.przytuldziecko.pl

W czasie zawieszenia zajęć w szkole można kontaktować się z pedagogiem szkolnym poprzez dziennik elektroniczny, e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., bądź Messenger.