Godziny dostępności

Tygodniowy plan oddziałów przedszkolnych

O egzaminie:
CKE
OKE

Jak radzić sobie z stresem przedegzaminacyjnym?

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Poniedziałek:  09:50 – 10:50 (3 lekcja)
Wtorek:    08:50 – 09:50
 12:40 – 13:40
(2 lekcja)
(6 lekcja)
Środa:  09:50 – 10:50
 11:40 – 13:40
(3 lekcja)
(5, 6 lekcja)
Czwartek:     10:40 – 12.40  (4, 5 lekcja)
Piątek:    08:50 – 10:50  (2, 3 lekcja)

Tygodniowy plan nauczycieli

Tygodniowy plan zajęć - klasy

Zajęcia rewalidacyjne w Szkole Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Biedaczowie
w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Termin zajęć Prowadzący
1. Poniedziałek, lekcja 6 (12.45 - 13.30)
Piątek, lekcja 5 (11.50 - 12.35)
Marta Jasic
2. Wtorek, lekcja 0 (07.10 - 07.55)
Czwartek, lekcja 6 (12.45 - 13.30)
Marta Jasic
3. Wtorek, lekcja 7 (13.40 - 14.25)
Czwartek, lekcja 6 (12.45 - 13.30)
Jolanta Śliwa
4. Wtorek, lekcja 0 (07.10 - 07.55)
Czwartek, lekcja 7 (13.40 - 14.25)
Jolanta Śliwa

 

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna
w Szkole Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Biedaczowie
w roku szkolnym 2023/2024

LP. FORMY POMOCY TERMIN ZAJĘĆ PROWADZĄCY
1. Zajęcia logopedyczne (max 4 os.)
  Grupa I
Wtorek
Lekcja 5
(11.50-12.35)
Katarzyna Zając
  Grupa II Wtorek
Lekcja 6
(12.45-13.30)
Katarzyna Zając
  Grupa III Wtorek
Lekcja 8
(14.35-15.20)
Katarzyna Zając
2. Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne (max. 5 os)
  Grupa I Czwartek
Lekcja 0
(07.10-07.55)
Jadwiga Burda
  Grupa II Poniedziałek
Lekcja 6
(12.45-13.30)
Zofia Mołdoch
  Grupa III Piątek
Lekcja 6
(12.45-13.30)

Marta Jasic

3. Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze  (max. 8 os)
  Grupa I
Matematyka
Wtorek
Lekcja 0
(07.10-07.55)
Katarzyna Kołcz
  Grupa II
Czwartek
Lekcja 5
(11.50-12.35)
Zofia Mołdoch
  Grupa III
Matematyka
Piątek
Lekcja 7
(13.40-14.25)
Katarzyna Kołcz
4. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno–emocjonalne (max. 10 os)
  Grupa I
Liczba uczniów: 3
Poniedziałek
Lekcja 7
(13.40-14.25)
Marta Jasic

 

Podkategorie