W dniu 2 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. Jak co roku, rozpoczęliśmy rok szkolny uroczystą mszą św. w kościele parafialnym w Gwizdowie, po czym uczniowie wraz z rodzicami, nauczycielami udali się do szkoły. Pani Elżbieta Banaś powitała serdecznie grono pedagogiczne, rodziców, uczniów oraz przedszkolaków. Po uroczystości inauguracyjnej uczniowie z radością spotkali się w salach lekcyjnych z wychowawcami i kolegami. Podczas tych krótkich spotkań zapoznali się m. in. z planem zajęć i odzielili wrażeniami z minionych wakacji. Następnego dnia uczniowie klasy III, VI i VII zaprezentowali program  artystyczny przygotowany przez Panie: Katarzynę Kołcz i Ewelinę Sroczyk, w którym nie zabrakło wakacyjnych wspomnień oraz scenek ukazujących życie uczniowskie na wesoło.  W nowy rok szkolny wkroczyliśmy pełni zapału,  z nadzieją, że będzie on dla nas czasem wielu pozytywnych wrażeń i przeżyć. Powitaliśmy też nowego dyrektora szkoły Pana Stanisława Panka oraz nowych nauczycieli: Panią Jadwigę Burdę, Panią Elżbietę Dmitrowską – Kaduk, Pana Mariusza Grabarza oraz Panią Grażynę Szewczyk.

Życzymy wszystkim owocnego roku szkolnego!

Więcej zdjęć