Za to, że nie zdradzili…
Za to, że nie stchórzyli…
Za to, że wierni byli aż po kres.
Wieczna Chwała Bohaterom!!!

Również w tym roku szkolnym dołączyliśmy do ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej akcji #Szkoła pamięta, której celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności oraz o osobach związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. 

2 listopada 2023 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami udali się na cmentarze, gdzie poprzez zapalenie znicza uczcili pamięć zmarłych nauczycieli uczących kiedyś w naszej szkole. Uczniowie zapalili także znicz przy mogile zbiorowej i pomniku “Poległym za Ojczyznę 1939-1945 oraz przy pomniku poświęconemu pamięci ofiar pacyfikacji Leżajska i okolic w 1943 r. 

Więcej zdjęć

Dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z uczniami klas I-VIII na początku listopada udali się na cmentarz parafialny aby uczcić pamięć o swoich najbliższych.

Więcej zdjęć

W naszej szkole przykładamy ogromną wagę do kształtowania u uczniów postaw patriotycznych i pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności. W tym roku szkolnym włączyliśmy się zgodnie z wieloletnią tradycją w ogólnopolską kampanię “Bohater-on” o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Pierwszy raz natomiast zorganizowaliśmy klasowy koncert pieśni patriotycznych oraz wzięliśmy udział w “Dyktandzie na Dzień Niepodległości”