„Dzieci nie będą dopiero, ale są już ludźmi, tak ludźmi są a nie lalkami,
można przemówić do ich rozumu, odpowiedzą nam, przemówmy do serca, odczują nas. 
Dzieci są ludźmi, w duszy ich są zadatki tych wszystkich myśli i uczuć, które my posiadamy.” 

Janusz Korczak

20 listopada to szczególny dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.

Nasza szkoła już po raz drugi przyłączyła do akcji Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zaprosił całą społeczność szkolną na krótki apel, podczas którego uczniowie zostali zapoznani z historią powstania Konwencji Praw Dziecka, z Prawami Dziecka oraz respektowaniu ich we współczesnym świecie. Na zakończenie apelu wszyscy uczniowie wspólnie odśpiewali piosenkę Małej Orkiestry Dni Naszych pt. "Piosenka o prawach dziecka" oraz wykonali grupowe zdjęcie pod hasłem „Nasze prawa, ważna sprawa”. W tym dniu nie zabrakło również niebieskich ubrań jako symbol  solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane! Kolor niebieski gwarantuje prawa wszystkim dzieciom.

Ponadto uczniowie wszystkich klas uczestniczyli także w zajęciach poświęconych prawom dziecka, przygotowali plakaty i kolorowanki związane z Prawami Dziecka, obejrzeli również prezentację multimedialną pt. „Konwencja o prawach dzieci”, a także przypomnieli sobie jakie mają obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka swoich rodziców, Polaka i człowieka. Dodatkowo na korytarzach szkolnych zostały wykonane tematyczne gazetki i dekoracje.

Zorganizowany apel był jednym z wielu zadań, podejmowanych w naszej szkole w ramach edukacji globalnej, która sprzyja kształtowaniu takich postaw jak: odpowiedzialność, szacunek, uczciwość, otwartość i osobiste zaangażowanie. 

Uczniowie naszej społeczności szkolnej mają szczęście żyć w miejscu, gdzie ich prawa są respektowane, za co okazują wdzięczność. Są jednocześnie świadomi problemów, z jakimi boryka się wielu ich rówieśników na świecie. Dlatego chętnie zaangażowali się w obchody i dyskusję na temat sposobów pomagania. Postanowili również zwracać uwagę dorosłych w swoim otoczeniu na problemy dzieci we współczesnym świecie i potrzebę angażowania się w nawet najmniejszą pomoc.

Więcej zdjęć