Pomoc psychologiczno–pedagogiczna
w Szkole Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Biedaczowie
w roku szkolnym 2023/2024

LP. FORMY POMOCY TERMIN ZAJĘĆ PROWADZĄCY
1. Zajęcia logopedyczne (max 4 os.)
  Grupa I
Wtorek
Lekcja 5
(11.50-12.35)
Katarzyna Zając
  Grupa II Wtorek
Lekcja 6
(12.45-13.30)
Katarzyna Zając
  Grupa III Wtorek
Lekcja 8
(14.35-15.20)
Katarzyna Zając
2. Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne (max. 5 os)
  Grupa I Czwartek
Lekcja 0
(07.10-07.55)
Jadwiga Burda
  Grupa II Poniedziałek
Lekcja 6
(12.45-13.30)
Zofia Mołdoch
  Grupa III Piątek
Lekcja 6
(12.45-13.30)

Marta Jasic

3. Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze  (max. 8 os)
  Grupa I
Matematyka
Wtorek
Lekcja 0
(07.10-07.55)
Katarzyna Kołcz
  Grupa II
Czwartek
Lekcja 5
(11.50-12.35)
Zofia Mołdoch
  Grupa III
Matematyka
Piątek
Lekcja 7
(13.40-14.25)
Katarzyna Kołcz
4. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno–emocjonalne (max. 10 os)
  Grupa I
Liczba uczniów: 3
Poniedziałek
Lekcja 7
(13.40-14.25)
Marta Jasic