Zajęcia rewalidacyjne w Szkole Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Biedaczowie
w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Termin zajęć Prowadzący
1. Poniedziałek, lekcja 6 (12.45 - 13.30)
Piątek, lekcja 5 (11.50 - 12.35)
Marta Jasic
2. Wtorek, lekcja 0 (07.10 - 07.55)
Czwartek, lekcja 6 (12.45 - 13.30)
Marta Jasic
3. Wtorek, lekcja 7 (13.40 - 14.25)
Czwartek, lekcja 6 (12.45 - 13.30)
Jolanta Śliwa
4. Wtorek, lekcja 0 (07.10 - 07.55)
Czwartek, lekcja 7 (13.40 - 14.25)
Jolanta Śliwa