W naszej szkole w dniach 5-8 września 2023 roku odbyła się zbiórka pieniędzy na rehabilitację dla Jakuba Giży – mieszkańca naszej miejscowości. W wyżej wymienionych dniach uczniowie z Szkolnego Koła Wolontariatu zbierali datki do puszek.

Po raz kolejny jako społeczność szkolna pokazaliśmy, że mamy wielkie serce i nie jest nam obojętna tragedia, która dotknęła Kubę i jego rodzinę. Uzbieraliśmy 710 zł. Kwota ta została przekazana mamie Jakuba. Jeszcze raz dziękujemy za waszą ofiarność i wielkie serce.