Balony, muzyka, kolorowe światełka, wspaniała zabawa a także pyszne jedzenie i dobre serduszka uczestników – tak można w skrócie podsumować pierwszą dyskotekę charytatywną, która odbyła się 13 lutego. Za jej organizację odpowiadało Szkolne Koło Wolontariatu. Imprezie przyświecał szczytny cel – pomoc Panu Krzysztofowi Taraskowi w zbieraniu środków na leczenie. W kawiarence można było zakupić gofry przygotowane przez uczniów klasy ósmej. Natomiast Samorząd Uczniowski zorganizował oprawę muzyczną dyskoteki. Doceniamy wielkie zaangażowanie, z jakim podjęliście się organizacji imprezy. Wiemy, że jest to trudna praca. Dziękujemy też za pozytywną energię oraz entuzjazm podczas zabawy. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli którzy wsparli zbiórkę. Dzięki Wam udało nam się zebrać 2400 zł. Chcielibyśmy również podziękować Opiekunom dyskoteki za ich wsparcie oraz poświęcony czas.

DZIĘKUJEMY

Więcej zdjęć