Finał kolejnej akcji "Światełko pamięci dla Łyczakowa"- koordynowanej przez Telewizję Rzeszów.
Był to rodzaj wsparcia dla mieszkających tam Polaków, ale też wyraz naszej pamięci o polskiej historii ziemi lwowskiej. Mimo trudnego czasu udało się zebrać ponad 200 zniczy. Po odbiór zniczy przyjechała Telewizja Rzeszów z redaktor Beatą Wolańską, która przeprowadziła wywiad.
DZIĘKUJEMY.

"Niech to "Światełko..." będzie symbolem pamięci
Polaków o Rodakach tam spoczywających
"…

Więcej zdjęć

Dziękujemy za udział w akcji, tym którzy chcieli okazać swoją wdzięczność za wykonywaną dla nas pracę! Serdeczne dziękujemy!!!

Więcej zdjęć

Już od kilku lat uczniowie z naszej szkoły angażują się w dzieło pomocy misjom. Również i w tym roku nie pozostaliśmy obojętni na potrzeby dzieci z Afryki.

Przebrani w stroje kolędnicze zgromadziliśmy  się w salce na plebani. Skąd o godzinie 10:00 wyruszyliśmy w drogę. Tegoroczna Kolęda dla Misji odbyła się 27 grudnia tj. w piątek i objęła całą parafię Gwizdów. Dzieci z naszej szkoły, jak co roku, kolędowały w następujących wioskach: Biedaczów, Giedlarowa i Gwizdów. Podzielenia na 4 grupy w liczbie około 20 dzieci z dorosłymi opiekunami, w kolorowych strojach, głosiliśmy Dobrą Nowinę, dzieliliśmy się z ludźmi wiarą i radością z Bożego Narodzenia oraz zapraszaliśmy ich do wspólnej troski o misje. Zakończyliśmy kolędowanie w godzinach popołudniowych, zmęczeni, trochę zmarznięci, ale z iskrą w sercu. Tą iskrą, która rozpala ogień. Zebrane środki przekazaliśmy księdzu proboszczowi, który przeznaczy je na pomoc misjonarce pochodzącej z naszej parafii.

Dzieci były zaangażowane w swoje misyjne dzieło. Ludzie bardzo życzliwi i gościnni. Dziękujemy jednym i drugim za duchowe przeżycia, za ten dobry czas kolędowania. Rodzicom za przygotowanie dzieci, mamie Kamili, Patrycji, Ani, Weroniki i Gabrysi za posiłek, a wszystkim współmieszkańcom, którzy szczodrze wsparli tegoroczne misyjne dzieło składamy  staropolskie -„Bóg zapłać!”

Z całego serca dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom, którzy przyłączyli się do naszej świątecznej „kartkowej” akcji – za dobrą wolę, pozytywne nastawienie, poświęcony czas i nieograniczoną kreatywność. Tych 17 wspaniałych, oryginalnych, wykonanych różnorodnymi technikami kartek z bożonarodzeniowymi życzeniami trafiło do podopiecznych Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych w Grodzisku Dolnym. Mamy nadzieję, że serdeczne słowa w pięknej oprawie plastycznej sprawią obdarowanym radość i przyjemność, bo właśnie taki cel przyświecał naszej akcji.

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło i wraca do nas.”

W dniach 02.12-05.12 w naszej szkole odbył się kiermasz ciast. Na przerwach śniadaniowych uczniowie ochoczo kupowali wypieki przygotowane przez ich kolegów i koleżanki ze Szkolnego Koła Wolontariatu. A wszystko dlatego, że kiermasz powiązany był z akcją charytatywną. Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły udowodnili, że są chętni do niesienia pomocy oraz wrażliwi na los potrzebujących osób. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu zostały przekazane na rzecz uczniów z Kosowa, gdzie jeszcze do niedawna trwała wojna domowa.

Dzięki Waszej pomocy zebraliśmy  1065 zł!

Serdecznie dziękujemy uczniom i rodzicom, którzy włączyli się w akcję.

W listopadzie w naszej szkole  odbyła się zbiórka materiałów opatrunkowych w ramach akcji „Opatrunek na Ratunek”. Akcja została przeprowadzona we współpracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, a jej celem było wsparcie szpitali misyjnych w Afryce. Dzięki zaangażowaniu uczniów udało się zebrać pokaźną liczbę środków opatrunkowych:

- 671 gaz
- 235 plastrów
- 77 strzykawek
- 136 bandaży
- 103 pary rękawiczek
- 13 igieł

Niech największą nagrodą dla Nas Wszystkich będzie świadomość, że gdzieś, choćby nawet w najdalszym krańcu świata, żyje osoba, której mogliśmy pomóc.

Jeszcze raz dziękujemy i zachęcamy do udziału w następnych akcjach.


Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Jego celem było wyzwolenie stolicy spod brutalnej niemieckiej okupacji. Niestety wśród kolejnych pokoleń świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. W celu przybliżenie dzieciom i młodzieży tematyki tego okresu historii Polski nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postawy patriotycznej oraz budowanie wrażliwości społecznej. Nasi uczniowie przez wypisywali kartki pocztowe do anonimowych lub wybranych ze strony www.bohaterON.pl Powstańców. Dziękowali za ich heroizm, poświęcenie własnych spraw, za godną naśladowania postawę patriotyczną i za życie w wolnej Ojczyźnie. W sumie wysłaliśmy 76 kartek.
Cieszymy się, że akcja ta przyczyniła się do rozbudzenia uczuć patriotycznych i dumy narodowej wśród naszych uczniów.

„Zachować pamięć to nasz obowiązek, na zapomnienie brak przyzwolenia”


Celem tego wydarzenia było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia i uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności.  Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. W ramach tej inicjatywy  uczniowie naszej szkoły podjęli trzy zadania. Młodzież z klasy ósmej uporządkowała na przysiółku Podkudłacz teren wokół krzyża postawionego na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto uczniowie klasy szóstej odwiedzili groby zmarłych nauczycieli z naszej placówki. Natomiast cała społeczność szkolna włączyła się w akcję „Bohater-on” pisania kartek i listów do Powstańców Warszawskich. Wzięliśmy również udział w zbiórce zniczy w ramach i kampanii „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”.

Jesteśmy dumni z tego, że nasi uczniowie uświadomili sobie dzięki tej akcji, że trudno budować przyszłość bez znajomości przeszłości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji zbierania zniczy pod hasłem „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”. Zebrano ok. 176 zniczy, które zostaną zawiezione do Telewizji Rzeszów, a stamtąd dotrą do Lwowa i 1 listopada zapłoną na Cmentarzu Łyczakowskim. Dzięki tej akcji Polacy ze Lwowa będą mogli zapalić znicze na wszystkich polskich grobach, także tych zapomnianych i bezimiennych.

Cieszy nas to, że nasi uczniowie mogli wziąć udział w tej pięknej lekcji patriotyzmu.