Pedagog i pedagog specjalny: mgr Marta Jasic

  Godziny pracy
Poniedziałek 07:45 – 12:45  
Wtorek 08:00 – 14:00
Środa 08:00 – 11:00
Czwartek 11:15 – 12:45, 13:30 – 15:00
Piątek 07:50 – 11:50, 13:30 - 14:30

 

 

Szkoła realizuje rekomendowany program profilaktyczny

W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynamy w klasie IV realizację rekomendowanego programu profilaktycznego APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ.

Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pozytywnaedukacja.pl