Sytuacja związana z pandemią w naszym kraju, spowodowała wprowadzenie edukacji zdalnej. W wyniku tego rozwój społeczno-emocjonalny dzieci i młodzieży został zakłócony. Dbając o zdrowie psychiczne uczniów szkoła w roku 20221/2022 przystąpiła do kampanii „SZKOŁA-OD-NOWA”. Projekt ten pozwolił nam wypracować rozwiązania, które pomogły dzieciom i młodzieży wrócić do edukacji stacjonarnej po okresie przymusowej edukacji zdalnej. W ramach tej kampanii udostępniamy materiały, które pomogą dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom w powrocie do szkoły od nowa.