Zapraszamy na spotkanie rodziców z wychowawcami

  • 16:00 - grupy przedszkolne
  • 16:30 - klasy I-III godz.
  • 17:00 - spotkanie ogólne z Panem Dyrektorem na sali gimnastycznej
  • 17:15 - klasy IV-VIII godz.