"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają...,żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..., żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...".

W dniu 13.09.2023 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024. Wybory były równe, tajne i powszechne. Prawo wyborcze mieli uczniowie od klasy III-VIII, zaś kandydować do Zarządu Samorządu mogli uczniowie od klasy IV-VIII. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, podczas której kandydaci przygotowali plakaty ze swoimi wyborczymi propozycjami. Walka była bardzo wyrównana, dlatego też gratulujemy wszystkim kandydatom. W czasie wyborów do Samorządu Uczniowskiego zostali również wybrani jego opiekunowie.

Więcej zdjęć