Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biedaczowie ogłasza rekrutację do klasy I szkoły podstawowej oraz nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 w niżej wymienionych terminach:

Wymienione dokumenty można będzie pobrać w sekretariacie szkoły oraz z powyższych linków
Zapraszamy.