Konkurs jest skierowany do uczniów klas VI-VIII i polega na wykonaniu pracy plastycznej, do której inspiracją były utwory literackie o tematyce religijnej, nawiązującej do Drogi Krzyżowej”. Technika pracy: malarstwo, rysunek lub grafika. Format pracy: A1, A2, A3 lub A4. W sprawie szczegółowych informacji na temat konkursu proszę zgłaszać się do Pani Magdaleny Demusz i Pani Anny Chmury.
Termin składania prac do 10.04.2021 r.

Konkurs poezji śpiewanej (nie piosenki religijnej) skierowany do uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu jednego utworu o tematyce religijnej (w języku polskim). Całkowity czas prezentacji nie może przekraczać 6 min.  W sprawie szczegółowych informacji na temat konkursu proszę zgłaszać się do Pani Anny Bzdek.
Termin zgłaszania prac - 10 kwietnia 2021 r.

Organizatorem konkursu jest Gmina Leżajsk. Uczestnictwo w konkursie polega przygotowaniu dowolną techniką  kartki wielkanocnej. Szczegółowe informacje w linku.

Prace należy składać u wychowawców do 10 marca 2021r.

Szczegółowe informacje tutaj: link

Prace należy składać do 24.03.2021 w pokoju nauczycielskim.

Konkurs skierowany jest do młodzieży z Gminy Leżajsk o dobrych wynikach w nauce oraz z rodzin o niekorzystnej sytuacji materialnej. 

Zasady:
- konkurs składa się z jednego etapu,
- zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy pisemnej na 5-7 stron w edytorze tekstów (czcionka Times New Roman, interlinia 1,5),
- prace należy składać u Pani Haliny Sierżęgi i Pani Haliny Buszty do 13.02.2021r.

Szczegółowe informacje na stronie https://otymsiewie.pl/
Prace należy złożyć u Pana Mariusza Grabarza do 25 marca 2021.

Szczegółowe informacje na stronie: link
Prace należy składać u Pani Katarzyny Kołcz i Pani Anny Chmury do 1.02.2021 r.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://pro-life.pl/xvii-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu-o-nagrode-im-bl-ks-jerzego-popieluszki/

Prace należy składać u Pani Magdaleny Demusz lub Pani Katarzyny Kołcz do 20 marca 2021 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://konkursydladzieci.eu/zobacz/v-miedzynarodowy-konkurs-jezykowo-plastyczny-my-town/

Prace należy składać u Pani Jolanty Śliwy do 20 stycznia 2021 r.

Celem konkursu jest propagowanie nabożeństwa różańcowego, zwrócenie uwagi na możliwość wielokrotnego wykorzystania niektórych surowców, a także propagowanie rodzinnego spędzania czasu.

Regulamin:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla klas 0 – VI
  2. Należy wykonać różaniec lub jego dziesiątkę (jeśli surowce są dużych gabarytów), z użyciem surowców wtórnych
  3. Do pracy dołączyć metryczkę (imię, nazwisko i klasa)
  4. Ocenie będzie podlegać pomysł, materiał z którego został wykonany różaniec, estetyka pracy
  5. Różaniec może być wykonany z pomocą rodziców

Prace oddajemy do 30.10.2020 r. Przekazujemy pani Katarzyny Kołcz lub pani Magdaleny Demusz.

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej w Biedaczowie, której patronem jest św. Jan Kanty. Celem konkursu jest zainteresowanie uczestników postacią św. Jana Kantego jako patrona naszej szkoły.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  1. grupy przedszkolne
  2. klasy I-III
  3. klasy IV-VIII

Prace konkursowe należy podpisać na odwrocie pracy i złożyć u p. Magdaleny Demusz lub p. Eweliny Sroczyk do dnia 16.10.2020 (piątek). Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie.