Konkurs literacki przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Biedaczowie.

Organizatorami konkursu są: Pani Katarzyna Helit, Pani Halina Buszta, Pan Krzysztof Polak oraz Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej w Biedaczowie.

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 20 października 2023 r.

Regulamin

Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów klas 0-VIII Szkoły Podstawowej w Biedaczowie.

Organizatorem konkursu są: Pani Halina Buszta, Pan Krzysztof Polak, Pani Katarzyna Helit oraz Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Biedaczowie.

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 20 października 2023 r.

Regulamin

Konkurs plastyczny organizowany jest przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Biedaczowie.

Adresowany jest dla dzieci przedszkolnych i dla uczniów klas I-VIII.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wybraną przez siebie balladą Adama Mickiewicza.

Spośród zaproponowanych trzech ballad należy wybrać jedną i namalować obraz, który „przyjdzie do głowy” podczas czytania.

Zaproponowane ballady to:
„Pani Twardowska”
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-pani-twardowska.html 

„Świtezianka”
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switezianka.html

„Powrót taty”
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-powrot-taty.html

Technika i format pracy: dowolny
Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
Wszyscy autorzy prac otrzymają nagrody.

Prace należy dostarczyć do P. Katarzyny Helit do 13 czerwca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej do wzięcia udziału w Szkolnym ,,Mam talent 2023”, który odbędzie się 31 maja 2023 r. podczas organizowanego Dnia Dziecka.

Prosimy o zapisywanie się chętnych uczniów u Przewodniczącego Szkoły do 22 maja.

Serdecznie zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „RODZINA ULMÓW z MARKOWEJ – historia wypełniona dobrocią i Miłością”.

Uczestnikami Projektu są:

 • uczniowie kl. I-III – I. kategoria wiekowa;
 • uczniowie kl. IV-VI – II. kategoria wiekowa;
 • uczniowie kl. VII-VIII – III. kategoria wiekowa.

Tematem Konkursu jest przygotowanie następujących prac:

 • kategoria I i II – ILUSTRACJA z życia Rodziny Ulmów w Markowej;
 • kategoria III i IV - PLAKAT* zainspirowany tytułem Konkursu, czyli „Rodzina Ulmów z Markowej - historia wypełniona dobrocią i Miłością.”

*PLAKAT w całości stanowi formę graficzną. Zadrukowywany jest z reguły na całej powierzchni papieru i najczęściej posiada bogatą kolorystykę. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.

Prace konkursowe powinny być wykonane pastelami, flamastrami/markerami lub farbami (forma płaska) na papierze, brystolu, kartonie w formacie minimum A3.
Prace powinny jednoznacznie wskazywać na tematykę Konkursu (ilustracje poprzez odniesienia do Rodziny Ulmów, a plakat przez zawartą na nim myśl/hasło).
Praca powinna być wykonana indywidualnie.
Prace konkursowe składamy do 11.05.2023 r. do Pani Katarzyny Helit lub Pana Krzysztofa Polaka - katechety. Wszelkich szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają Pani Katarzyna Helit oraz katecheta - Pan Krzysztof Polak.

Regulamin oraz zgoda Rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie znajdują się pod linkiem.

 1. Uczestnicy: 
  • Konkurs kierowany jest do rodzin. 
  • Za zespół uważa się: grupę rodzinną składają się do trzech osób (przynajmniej z jednego z rodziców/dziadków/opiekunów prawnych i przynajmniej jednego dziecka do 18 roku życia).
 2. Warunki:

  • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – pisanki wielkanocnej. Wysokość pisanki od 20 cm.
  • Każda grupa uczestników może wykonać jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego materiału.
  • Prosimy nie przynosić pisanek zakupionych!
  • Prace powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane: imię, nazwisko, adres i numer telefonu autorów.
  • Pisanki wielkanocne należy składać do dnia 30.03.2023 r. do Pani Katarzyny Helit.
  • Osoby biorące udział w konkursie, które nie ukończyły 18 lat powinny mieć zgodę podpisaną przez rodzica lub opiekuna.

Odbiór nagród na Kiermaszu Wielkanocnym w MCK w Leżajsku w dniu 2 kwietnia 2023 r. (niedziela).

Regulamin konkursu oraz zgoda 

Jak co roku w naszej szkole zorganizowany został Międzynarodowy Konkurs ‘’Kangur Matematyczny”. Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O'Hallorana. Swoje umiejętności matematyczne sprawdzało 17 naszych uczniów. Teraz trzymamy kciuki i czekamy na wyniki.

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki wielkanocnej w dowolnej technice plastycznej oraz napisanie życzeń w języku angielskim.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla klas 1-8 Szkoły Podstawowej w Biedaczowie.
  Prace będą oceniane w kategorii klas:
  Klasy 1-3
  Klasy 4-8
 3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną kartkę.
 4. Z tyłu kartki należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, klasa.
 5. Termin składania prac – do 31 marca 2023 r., uczestnik dostarcza pracę do Pani Jolanty Śliwa i Pani Katarzyny Helit.
 6. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
  - zgodność z tematem,
  - poprawność językowa życzeń,
  - samodzielność wykonania,
  - stopień trudności techniki,
  - pomysłowość i oryginalność,
  - staranność wykonania.

Zachęcamy do udziału w konkursie!!!

Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy Dział Historii Pożarnictwa.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) i uczniów klas I-VIII.

Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia człowieka, jak również propagowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.

Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, w rozmiarze nie mniejszym niż A-4 i nie przekraczającym formatu A-3, na jeden z poniższych tematów:

JAK WYOBRAŻAM SOBIE POSTAĆ ŚW. FLORIANA – PATRONA STRAŻAKÓW?

POWÓDŹ, POŻAR, HURAGAN – STRAŻAK ZAWSZE ŚPIESZY Z POMOCĄ?

Uczestnicy konkursu mogą wykonać jedną pracę indywidualnie.

Termin składania prac: 12 kwietnia 2023 r. Prace należy przynosić do Pani Katarzyny Helit.

Regulamin konkursu oraz zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie.

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008 - 2012, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.
 2. Uczestnik z racji niepełnoletności musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.
 3. We współzawodnictwie nie mogą brać udziału nagrodzeni laureaci poprzednich edycji konkursu.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy), popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.
 2. Autorem rymowanki powinien być uczestnik konkursu.
 3. W rymowance muszą się znaleźć przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych, użyte w dowolnej liczbie i odmianie. Wymagane słowa: zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrony, szkodliwe.
 4. Do konkursu uczestnik może przekazać tylko jedną pracę konkursową.
 5. Zgłaszane prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, posiadających znamiona plagiatu lub naruszających osobiste i majątkowe prawa Organizatora, a także osób trzecich. Rymowanki nie mogą zawierać treści zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w dobre obyczaje, zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

Prace należy przekazywać do 13 marca (poniedziałek) 2023 r. do Pani Katarzyny Helit.

REGULAMIN KONKURSU I ZGODA NA UDZIAŁ

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III, IV-VIII.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3,  w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Praca konkursowa powinna być wykonana przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Pracy nie należy oprawiać. 

Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób. 

Wykonane prace należy przekazywać Pani Katarzynie Helit.

Termin wykonania pracy: 27 marca (poniedziałek).