Regulamin
Prace należy składać u wychowawców do: 30.03.2022 r.

Regulamin
Prace należy składać w pokoju nauczycielskim do: 20.02.2022 r.

W dniu 18.12.2021 w naszej szkole został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim "CHRISTMAS CARD". Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i talentem językowym oraz plastycznym.

W kategorii klas 1-3 nagrody otrzymali:
   1 miejsce - Jagoda Sroczyk kl. 1
   2 miejsce - Paweł Brudniak kl. 3, Julia Śliwa kl. 1
   3 miejsce - Dawid Baj kl. 2

W kategorii klas 4-8 nagrody otrzymali:
   1 miejsce - Patrycja Szozda kl. 8
   2 miejsce - Aleksandra Demidowska kl. 8, Patrycja Szozda kl. 8
   3 miejsce - Aleksandra Pańczak kl. 7, Dominik Giża kl. 7

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki. GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I WSZYSTKIM UCZESTNIKOM!!! Dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród.

Więcej zdjęć

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej w dowolnej technice plastycznej oraz napisanie życzeń w języku angielskim.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla klas 1-8 Szkoły Podstawowej w Biedaczowie.
  Prace będą oceniane w kategorii klas:
  • Klasy 1-3
  • Klasy 4-8
 3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną kartkę.
 4. Z tyłu kartki należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, klasa.
 5. Termin składania prac – do 14 grudnia 2021 r., uczestnik dostarcza pracę do Pani Jolanty Śliwa.
 6. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
  • zgodność z tematem,
  • poprawność językowa życzeń,
  • samodzielność wykonania,
  • stopień trudności techniki,
  • pomysłowość i oryginalność,
  • staranność wykonania.

Zachęcamy do udziału w konkursie!!!

Miesiąc temu został ogłoszony konkurs pt. ,,Mój ulubiony bohater książkowy'' zorganizowany przez Panią Alinę Pikor. Zainteresowanie było bardzo duże, gdyż wpłynęło ponad 40 prac. W dniu dzisiejszym Pan Dyrektor wręczył uczniom dyplomy. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe, a pozostali uczniowie dostali słodki upominek. Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie, a dla zwycięzców wielkie brawa.

Więcej zdjęć

Regulamin 

Regulamin

Prace należy składać u wychowawców do 30.11.2021 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów kl. 7 i 8 do udziału w XVII edycji konkursu Fizyczne Ścieżki!

Regulamin

Zgłoszeń należy dokonywać u Pani Katarzyny Kołcz do 30.11.2021 r.