Spis treści

A B S O L W E N C I
Szkoły Podstawowej w Biedaczowie 
Ukończyli naukę w roku szkolnym 2023 / 2024

Klasa 8 
wychowawca
mgr Katarzyna Kołcz
1. Brudniak Paweł
2. Burda Łucja Maria
3. Czerwonka Karolina Ewelina
4. Czerwonka Krzysztof
5. Giża Aneta Izabela
6. Więcław Patrycja Katarzyna
7. Żaba Mateusz