Spis treści

A B S O L W E N C I
Szkoły Podstawowej w Biedaczowie 
Ukończyli naukę w roku szkolnym 2019 / 2020

Klasa 8 
wychowawca
mgr Halina Sierżęga
1. Kraska Jan Łukasz
2. Krówka Krzysztof
3. Mach Kacper
4. Majkut Barbara
5. Majkut Julia Patrycja
6. Majkut Klaudia
7. Marek Kinga
8. Moskal Krystian
9. Powrózek Maksymilian Stanisław
10. Stępień Gabriela
11. Więcław Edyta Julia