Spis treści

A B S O L W E N C I
Szkoły Podstawowej w Biedaczowie 
Ukończyli naukę w roku szkolnym 2020 / 2021

Klasa 8 
wychowawca
mgr Jolanta Śliwa
1. Czerwonka Justyna Maria
2. Freń Weronik Maria
3. Leja Karolina
4. Linek Justyna
5. Majkut Artur Jerzy
6. Plasota Gabriela Sabina
7. Różycka Daria
8. Szpila Gabriela
9. Śniosek Piotr
10. Świąter Bartłomiej
11. Urban Bartłomiej
12. Wróbel Bartosz
13. Wróbel Daniel