Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
XXIX LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Cele Konkursu:

 1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2024).
 2. Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
 3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
 4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
 5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
 6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.
 7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne). 

Kategorie prac:

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

 1. Film lub reportaż fotograficzny. Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.
 2. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych (np. rysunek, obraz, rzeźba, plakat) – szkoły ogólne.

Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:

 1. uczniowie szkół podstawowych klasy 1-6
 2. uczniowie szkół podstawowych klasy 7-8
 3. uczniowie szkół ponadpodstawowych

Kryteria oceniania:

 1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego.
 2. Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja.
 3. Poprawność językowa.
 4. Estetyka pracy.
 5. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.
 6. Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki i filmy bez podania źródła dyskwalifikują pracę.
 7. Preferowana jest tematyka mniej powszechna, niesztampowa, odkrywcza np. Kresów Wschodnich II RP po II wojnie światowej lub dotycząca NSZ/NZW.

 Parametry prac konkursowych:

 1. Prace powinny mieć także inny tytuł niż nazwa Konkursu.
 2. Filmy
  - nie mogą być dłuższe niż 7 min
  - Format plików filmowych: mov lub mp4 w formacie 16/9 lub 4/3.
 3. Reportaż fotograficzny
  od 5 do 11 zdjęć opowiadających spójną historię wydarzenia, osoby lub rzeczy.
  Format zdjęć do reportażu fotograficznego: dowolny z zachowaniem spójnej koncepcji całego reportażu.
  - Prace multimedialne należy przesyłać na pamięciach przenośnych.
 4. Prace plastyczne
  powinny być wykonane w formacie min. A3, maks. A2 techniką dowolną.
  Nie wolno niszczyć prac plastycznych przez zginanie.
  W przypadku rzeźb i figur przestrzennych nie obowiązuje ograniczenie formatu.
  Tylko prace wykonane ręcznie – bez użycia technik komputerowych.

Prace należy dostarczyć do P. Katarzyny Helit, do 21 marca 2024 r.

Regulamin konkursu

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Zdrowia 

Celem Konkursu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w współtworzenie kampanii społecznych na rzecz szkolnej i lokalnej społeczności, w tym swoich rówieśników z wykorzystaniem ich pasji, zainteresowań i umiejętności, a przez to rozpowszechnianie wiedzy wśród uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych na temat zdrowego stylu życia i jego wpływu na rozwój chorób nowotworowych. 

Tematem Konkursu jest promocja zdrowego stylu życia i jego pozytywnego wpływu na funkcjonowanie organizmu i stan zdrowia.  

„Zdrowa dieta, aktywność fizyczna, unikanie używek to klucze do długiego życia! Pokażcie co należy zrobić, aby właściwie dbać o zdrowie od najmłodszych lat.” 

Wykonanie Zadania Konkursowego polega na przygotowaniu i przekazaniu Organizatorowi Pracy Konkursowej, zgodnej z tematem Konkursu, w jednej ze wskazanych poniżej form: 

1) Piosenka z wideoklipem: 

a) minimalna długość trwania piosenki: 30 sekund, maksymalna 180 sekund,
b) technika wykonania wideoklipu dowolna: filmowa, animacja lub inna zaproponowana, 
c) plik musi zostać zapisany w formacie mp4 i dostarczony drogą elektroniczną na adres wskazany w § 4 ust. 11. 

2) Film: 

a) minimalna długość trwania filmu: 30 sekund, maksymalna 300 sekund,
b) plik musi zostać zapisany w formacie mp4 i dostarczony drogą elektroniczną na adres wskazany w § 4 ust. 11.

3) Komiks: 

a) powinien składać się z minimum 16 kadrów/ scenek historii,
b) dla zapewnienia odpowiedniej czytelności Organizator zaleca, aby w tekście wstawianym w dymki komiksu stosowane było pismo drukowane,
c) technika wykonania komiksu dowolna,
d) plik może zostać dostarczony zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną w formacie pdf., na adresy wskazane w § 4 ust. 11.

Termin wykonania zadania do 25 lutego 2024 r. 

Prace należy dostarczyć do pani Marty Jasic. 

Regulamin konkursu

W dniu 20.12.2023 r. zostały wręczone nagrody w szkolnym konkursie na ,,Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową". Udział wzięło 36 uczniów. Prace były naprawdę piękne i niepowtarzalne. Jury miało bardzo trudny wybór, a oceny prac dokonali: przedstawiciele rodziców, uczniów i nauczycieli. Oto zwycięzcy:

Kategoria klas OA-OB-OC
   I miejsce - Aleksandra Wróbel
   II miejsce - Kajetan Perlak
   III miejsce - Anna Kraska

Wyróżnieni: Wojciech Śliwa, Zuzanna Kątnik, Hanna Padowska

Kategoria klas I-III
   I miejsce - Julia Śliwa
   II miejsce - Aleksandra Daź
   III miejsce - Mikołaj Wróbel

Wyróżnieni: Jagoda Sroczyk, Miłosz Filip, Hubert Wójcik

Kategoria klas IV- VIII
   I miejsce - Filip Daź
   II miejsce - Jakub Kraska
   III miejsce - Sandra Mędrek

Wyróżnieni: Alicja Daź, Kacper Sroczyk, Jan Śliwa

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dziękujemy serdecznie Samorządowi Uczniowskiemu za zorganizowanie konkursu  oraz Szkolnej Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

Więcej zdjęć

Regulamin

Zgoda

Minister rolnictwa i rozwoju wsi zaprasza uczniów szkół podstawowych klasy I- VIII do udziału w konkursie pt. Nie marnuj żywności. Szkoda planety!

Zadaniem konkursowym dla uczniów szkół podstawowych jest narysowanie lub namalowanie plakatu, który pomoże promować ideę niemarnowania żywności.

Termin wykonania pracy: 30 listopada 2023r. 

Prace należy dostarczyć do Pani Katarzyny Helit.

Szczegółowe informacje potrzebne do zgłoszenia, a także regulamin konkursu, znajdują na stronie internetowej MRiRW.

 • Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w XVII edycji konkursu plastycznego „Namaluj historię dziadków”. 
 • Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania historią najnowszą przez bezpośredni kontakt z jej świadkami.
 • Prace powinny dotyczyć historii Polski w latach 1939-1989 i powstać w wyniku inspiracji opowiadaniem osoby żyjącej w przedstawionym okresie. Mogą prezentować zdarzenia, w które bezpośrednio zaangażowana była ta osoba, lub inne wydarzenia z okresu życia opowiadających, które uznali oni za szczególnie ważne dla dziejów Polski i regionu, choć sami bezpośrednio w nich nie uczestniczyli.

Zadania dla poszczególnych grup wiekowych

1. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej: 

 • praca plastyczna formatu A3 (technika dowolna). Tytuł pracy powinien wyraźnie określać jakie wydarzenie historyczne jest przedstawione i czyje opowiadanie zainspirowało autora.

2. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej:

 • praca plastyczna formatu A3 (technika dowolna) oraz opis prezentowanej historii (nie więcej niż 1 strona formatu A4). 

3. Uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej:

 • komiks (format A4, 10-20 klatek) wraz z opisem historycznym, który może zawierać się w komiksie, lub być dołączony jako osobny tekst.

Termin wykonania pracy24 listopada 2023r.

Prace należy dostarczyć do Pani Katarzyny Helit.

Regulamin konkursu

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku ogłasza konkurs pt. „Z ekologią na Ty”.

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska.

1. Konkurs plastyczny na plakat – dla uczniów klas I-III

Interpretacja tematu jest dowolna. Prace plastyczne powinny być wykonane w formie płaskiej, w dowolnej technice.

2. Konkurs plastyczny na wykonanie przedmiotu użytkowego z wykorzystaniem różnych odpadów komunalnych – dla uczniów klas IV-VI

Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu użytkowego (np. zabawki, pomocy edukacyjne, przedmiotu codziennego użytku) przy wykorzystaniu zgromadzonych surowców wtórnych.

Maksymalne wymiary pracy: 40cm x 40cm

Technika wykonania: praca powinna być wykonana z materiałów podlegających recyklingowi- mogą to być np.: tworzywa sztuczne, papier, materiały tekstylne, metal.

Nie wolno używać materiałów niebezpiecznych np.: szkła, baterii, akumulatorów, ostrych kawałków blachy itp.

Termin wykonania pracy: 8 listopada 2023 r. Prace należy składać do Pani Katarzyny Helit.

Organizatorem konkursu jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 0-8.

Prace konkursowe powinny poruszać tematykę:

 • agresji i przemocy, w tym przemoc w sieci i przemoc rówieśnicza,
 • uzależnień (narkomania, alkoholizm, nikotynizm, używanie papierosów elektronicznych)

Prace konkursowe mają być wykonane własnoręcznie, samodzielnie przez autora w formie np. rysunku, akwareli, grafiki itp.
Wyklucza się przygotowanie pracy konkursowej w formie przestrzennej oraz z wykorzystaniem produktów sypkich, np. ryżu, kasz, brokatu, piasku itp. Prace nie mogą być opracowane przy pomocy różnego rodzaju urządzeń, jak np. komputera.
Prace mogą być wykonane w dowolnym formacie.
Jeden uczestnik może wykonać jedną pracę.
Termin wykonania pracy - 6 października 2023 r. (piątek).

Prace należy dostarczyć do Pani Katarzyny Helit.

Regulamin oraz zgoda na udział w konkursie